Beskrivning

Teskålar, ”Chawan”, i vedeldad raku av Cecilia Kraitz.

Skålarna är ca 8,5 – 9,5 cm höga och har en diameter på ca 13 – 14,5  cm.