Beskrivning

Vita vaser i keramik av Annika Wallström.

Första vasen (3313001) är ca 21,5 cm hög.

Andra vasen (3313002) är ca 19,5 cm hög.

Tredje vasen (3313003) är ca 18 cm hög.