Beskrivning

Skulpturer i blåst glas av Matilda Kästel.

Första: Höjd ca 10 cm

Andra: Höjd ca 14 cm

Tredje: Höjd ca 10 cm