ANNA RUTZ
STILLHET OCH FRAGMENT

Vernissage lördag 17 september kl 11–16

Keramikern Anna Rutz hämtar ofta sin inspiration från byggnader. Till den här utställningen har hon studerat de gotländska kyrkornas arkitektur, vägg– och tak- målningar samt den fasta inredningen som bänkar med dess reliefer, målningar och dopfuntar. Tanken är att få fram den lugna, stillsamma och vilsamma känsla som finns i kyrkorummet.

För projektet att studera de Gotländska kyrkornas konst, arkitektur och interiörer har Anna Rutz erhållit stipendier Estrid Ericsons stiftelse och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.

Välkommen!