MOA LÖNN

VISTA POINTS

Vernissage lördag 8 oktober kl 11–16

Moa Lönn har de senaste åren varit verksam på Ifö Center i nordöstra Skåne. Utställningens verk relaterar till platsens förflutna, med fynd av lerkrukor som är 2500 år gamla, till kaolinbrottet, fabrikens storhetstid och nedstängning. De övergripande samhälleliga strukturerna är en klangbotten för tematiken till utställningen. Moa Lönn arbetar med rutnät och konstruktioner där byggen växer fram, konstrueras och rasar samman. Nya möjligheter uppstår och förändrar det rådande tillståndet. Verken har också̊ formen av ett torn – möjligen ett Babels torn där människorna till slut inte längre kan samarbeta och förstå varandra. Mänskliga återupprepningar och pendelrörelser i historien och inför framtiden.