EVELINA DOVSTEN
DIFFICULTIES IN ACCEPTING CHAOS

Vernissage lördag 25 februari kl 11–16

Mellan ett sakralt allvar och en vetenskaplig estetik hittar du utställningen Difficulties in accepting chaos. I assemblage, glasobjekt och text förvarar Evelina Dovsten erfar- enheter; praktiska och teoretiska kunskaper förenade. Många av hennes arbeten går att beskriva som självporträtt. Författaren Maria Stepanova menar att vi människor skapar, skriver och fotar för att vi försöker bevara nuet, och glaset minns precis. I en tid där den större delen av vår kunskapsproduktion ägnar sig åt mätbara resultat och positivistiska synsätt vill Evelina Dovsten med sin konst prata om den subjektiva kunskapen och den kunskap som inte lika lätt beskrivs teoretiskt.

Välkommen!