MARIA NUUTINEN

WITH ALL MY HEART

Vernissage lördag 28 oktober kl. 11–16

Invigning kl. 12.00 i närvaro av Janne Jokinen, ställföreträdande beskickningschef vid Finlands Ambassad.

Smyckekonstnären Maria Nuutinen är särskilt inspirerad av människors övertygelser och handlingar när något är svårt att förklara med förnuft. Genom tiderna har män- niskor hittat olika kreativa sätt att försöka påverka livets gång eller utveckling.

Utställningen genomförs med stöd från Stockholms stad.

Välkommen!