BIRGERSSON/FRANK/HANAGARTH/HINT – UNCOMMON ELEMENT

Vernissage lördag 12 september kl 11–16

Tobias Birgersson, Rebekah Frank, Sophie Hanagarth och Nils Hint är fyra internationella konsthantverkare som arbetar med järn och stål. I sin grupputställning kommer de uppmärksamma och visa på järnet och stålets kapacitet som ett plastiskt material samt rucka på den gängse uppfattningen att det endast kan användas till mekaniska konstruktioner eller traditionellt järnsmide.

Iron could be characterized by its outstanding functionality; it is surrounding us nearly everywhere we go. It is quietly serving its task to hold still, to tension, to move, to support in countless objects from household items to cars, buildings and space stations. It is something most common yet unusual, if you tend to see it outside from the environment and functionality known for it.
It has its own story that says much more if we only listen.

Välkomna!