MEDLEMSUTSTÄLLNING

INTO THE WOODS

Vernissage lördag 25 maj kl. 11–16

Temat för årets medlemsutställning är skogen. Ca 69% av Sveriges yta är täckt av skog och skogen har varit Sveriges viktigaste naturresurs i århundraden. Idag finns det över 25 000 arter som lever i och av skogen. Bara eken är hem åt ca 900 arter. Skogen är ett mikrokosmos av organismer och har i alla tider varit en källa till inspiration till konsten, hantverket, myter, väsen och sagor.

Totalt medverkar 50 av Konsthantverkarnas medlemmar med varsitt nytt verk.

Välkommen!