LIGNUM (lat. trä)

Vernissage lördag 30 oktober kl 11–16

Konsthantverkarnas trämedlemmar har låtit sig inspireras av sitt materials kulturella, vetenskapliga eller historiska egenskaper genom att i en egen tolkning skapa ett verk. Det kan vara en parafras på ett historiskt eller befintligt föremål, ett nyskapat eller påhittat användningsområde för ett föremål, en totem, artefakt eller symbol för något, ett bruksföremål, skulptur eller möbel.

Medverkande medlemmar är Ann Karlholm, Hans Ahnlund, Karl-Gustav Jönsson, Lena Olson, Per Brandstedt och Sam Stigsson.