TREASURES FROM THE SEA
En utställning om människans relation till havet

Vernissage lördag 29 januari kl 11–16

Sex internationellt verksamma smyckekonstnärer med säte i Göteborg bjuder in till sina betraktelser om havet och människan genom utställningen Trea- sures from the Sea. Utställningen belyser deras relation till havet samt deras sätt att arbeta konstnärligt.

Medverkande i utställningen:

Anna Norrgrann, Hanna Liljenberg, Lena Lindahl, Mona Wallström, Paula Lindblom och Serena Holm.

Välkommen!