ANABELI BRANCUSI

STJÄRN

KLART

figuriner

Vernissage lördag 30 april kl 11–16

Till sin utställning hos Konsthantverkarna kommer Anabelí Brancusi visa ringlade figuriner med inspiration från hennes mexikanska ursprung. Genom att ta sig an dessa former och uttryck, försöker hon förstå vad de betyder och tolka dem utifrån sin egen tillvaro idag. Att vända blicken tillbaka till urgammal keramik är ett sätt för henne att hitta en väg framåt, både i sin praktik men också som människa.

Anabelí Brancusi arbetar ofta stort. Hon utmanar materialets begränsningar och ser dess möjligheter. Hennes fint utmejslade skulpturer skapar en känsla av både stillsamhet och liv och bakom varje verk finns en tanke och en historia. Referenser och inspiration hämtas ofta från mexikansk eller förhistoriskt keramisk tradition.

Välkommen!