MEDLEMSUTSTÄLLNING

KONSTHANTVERKARNA DRÖMMER

28.5 – 18.6 2022

Vernissage lördag 28 maj kl 11–16

KONSTHANTVERKARNA DRÖMMER:
Konsthantverkarna har fyllt 70 år – men vad kommer härnäst?
Årets medlemsutställning tar avstamp i det faktum att föreningen uppnått den aktningsvärda åldern av 70 år. Men vad händer sen? Vart är vi på väg? Varför finns vi? Vad drömmer vi om? Personligen eller för samhället i stort?

Medlemsutställningen Konsthantverkarna Drömmer blir en myllrande färgrik explosion av konstnärliga uttryck, personligheter, viljor och visioner. Om ju- bileumsutställningen var sober, stillsam, vacker och demokratisk – värdig en 70–åring, så blir denna rörig, kanske lite punkig och under utveckling – mer som tonåringen som söker sin väg framåt.

Utställningen är kurerad av Helena Sandström.

VÄLKOMMEN!