Lördag 1 februari kl 11-16. 

Med utställningen Dålig Reklam undersöker August Sörenson vad som döljs bakom våra drömmar och försöker gestalta den undflyende lyckan. Han arbetar i en tradition av föreställande och imiterande formgivning och fascineras av keramikens förmåga att vara både bruksföremål, berättelse och material på en och samma gång. Med humor och referenser från vår vardag, reklam och surrealism tolkar han vår samtid.

Välkommen!