Foto: Karin Björkquist

MAFUNE GONJO
HOPE WITHIN FLUX

Vernissage lördag 16 september kl. 11–16

Mafune Gonjo är född i Fukushima i Japan men utbildad på Konstfack och verksam i Stockholm. Hon arbetar ofta med krossade glasfragment som sammanfogas till makalösa glaskonstruktioner, som skor av krossade bilrutor, klänningar och mini- atyrpianon. Hennes glaskonst finns representerad på bland annat Nationalmuseum i Stockholm, Museum of American Glass, New Jersey i USA och Toyama Glass Museum i Japan.

Utställningen genomförs med stöd från Konsthantverkets Vänner.

VÄLKOMMEN!