Lördag 18 september kl. 11–16

Keramiska godingar från djupet av min källare, fyllda av kärlek till leran och glasyren, med spår av mina händer och slump. /Sven Möller

Sven Möller har varit verksam som keramiker i över 20 år. Hans uttryck präglas av ett ständigt prövande av materialets begränsningar och möjligheter. Hans keramik kännetecknas av lager på lager av glasyr, slumpen som ibland får avgöra formen och armeringar som blir en del av verket. Läs mer om utställningen här.

Välkommen!