Projektbeskrivning

KERAMIKER

SEBASTIAN HÄGELSTAM

Mina verk är oftast inspirerade av populärkulturen och de historier och strukturer som nns inbäddade i den. De föremål jag producerar är ibland delar av större projekt och ibland fristående. Mitt primära material är keramik, även om andra material ibland letar sig in vid de tillfällen jag jobbar med installationer.

Min praktik inte är bunden till någon speci k teknik, men jag jobbar jag mestadels med gjutning i porslin. Alltid e er egna original som jag skulpterar fram i lera och gips för att se- dan producera en gipsform e er. Föremålen har o ast någon sorts funktion, som t.ex mugg, drinkkärl eller vas, även om många av dem angränsar till rent dekorativa, kitcshiga prydnads- föremål.

Utbildning

Masterexamen i keramik, Konstfack, 2018-2020.
Förberedande studier i keramik, Capellagården, Öland, 2016-2018
Kandidat i industridesign, Mittuniversitetet i Sundsvall, 2012-2015

Verksamhet

Går för närvarande kursen Research Lab på Konstfack

Samlingsutställningar i urval

Aftermath, ETC studios, Stockholm, 2020
Masters of Craft, Gustavsbergs Konsthall, Stockholm, 2020
Cocktails & Craft, Magnolia, Stockholm, 2019
Sydosten 2017, Kalmars Konstmuseum, Kalmar

Kontaktuppgifter

sebastian.haegelstam@hotmail.se