Anna Hulth – I Skuggans Fall

Mellan trädstammarna letar sig skuggorna fram, låter dagens dagg vaggas till vila och det som lurar bland skuggorna väcks till liv. Utställningen I Skuggans Fall ger liv till det mystiska i den mörka skogen. Med kamerans inramning som utgångspunkt fortsätter närmandet av det okända genom en materiell process och in i fibrerna. Skuggans svärta gestaltas med textila tekniker och fotografiska spår för att måla upp det vi inte ser men som ligger som ett kroppsligt minne.

I utställningen ”I Skuggans Fall” presenterar textilkonstnären Anna Hulth ett flertal textila arbeten i olika format där trädens upprepning och ett landskap av svärta är avbildade. Vävning, broderi och tuftning är tekniker som är representerade i utställningen, tekniker som används på ett lekfullt och undersökande sätt. Det som lurar i skuggorna kan tolkas från den privata och personliga upplevelsen till det hemskheter som kastar sin mörka skugga över vår samtid.

Anna Hulth är född 1988 och är verksam i Göteborg. Hennes utbildning är bred inom fotografi, film, textilkonst och 2022 erhöll hon en masterexamen från HDK-Valand i fri konst med inriktning textilkonst. I sitt konstnärliga arbete rör hon sig mellan olika tekniker och material för att återkommande försöka närma sig det okända. Handens närvaro är viktigt, hon jobbar med det taktila och tänker i lager och rörelse. Den materiella processen drivs av nyfikenhet för att hitta rätt uttryck till den frågeställning hon förhåller mig till. Rädslor, mörker och sorg är teman hon återvänder till i sitt konstnärliga undersökande.

Anna Hulths arbete är oftast baserat på analog fotografering, där hon tålmodigt försöker närma sig en berättelse om känslor. Hon fotograferar med långa slutartider och fångar på så sätt det känslomässiga narrativet mellan motivet och kameran. Den analoga filmen verkar som ett motstånd i processen, eftersom hon inte vet hur slutresultatet blir och kommer på så sätt nära det där känslomässiga stoffet som hon efterfrågar. Anna Hulth har haft ett flertal utställningar, både separata och i grupp.

Anna Hulth har tidigare arbetat med den Viktorianska synen på sorg och sorgearbete där textilen verkat som en trygghet i sorgens storm, ett projekt som fick titeln Linking past, present and future together. Utifrån temat skapade hon ett flertal textila verk med utförande som väv, skulptur, och tuftning som sedan kombinerades med textilinstallation och filmisk projektion. Hon har även skapat konstfilmen In Layers of Grief som har visas på ett flertal scenkonstfestivaler i Sverige och utomlands. Linking past, present and future together har visats på Västerås konstmuseum 2023-2024.

År 2021 färdigställde Anna Hulth boken Två Timmar som var ett mångårigt projekt där fotografi och poesi berättade om en skörhet mellan den personliga ensamheten och skogen. Böckerna bands för hand av henne själv i en upplaga på 20 stycken, vilket gör varje bok unik.

Välkomna på vernissage lördag den 24 augusti kl. 11–16.

För visning, mer info eller bildmaterial vänligen kontakta Hanna Grill, Intendent:

hanna.grill@konsthantverkarna.se

+46 (0)8 – 611 03 70

Klicka på bilden för högupplöst version.

Klicka på bilden för högupplöst version.