Laddar Evenemang

Studio Supersju
Butterfingers
11 – 29 januari 2020

Vi har varit din fettfläck i tanthöjd, dina frasiga trådar på marken. En utrunnen
milkshake i soffan, en maläten tröja du hittar på vinden. Alla era händers nostalgi,
minnen och kunskaper som aldrig någon annan såg. För text betyder väv, och väven
har alltid talat till dig. Allt mitt är ditt: en våldsam kärleksförklaring.

Med utställningen “Butterfingers” undersöker vävgruppen Studio Supersju
förhållandet till textil i såväl offentliga som konstnärliga rum. Är textil allas egendom?
Ger ett taktilt material automatiskt rätt att beröras?

Studio Supersju bildades 2016 och består av sju kvinnliga konstnärer och vävare –
Siri Pettersson, Miriam Parkman, Arianna E. Funk, Josefin Gäfvert, Ia Centerhall,
Mirjam Hemström och Vega Määttä Siltberg. Tillsammans vill de lyfta fram textilen i
en ny tid och verka för en inkluderande hellre än exkluderande bransch – trots de
olikheter som ständigt måste pareras inom gruppen. 2018 mottog de stipendium från
Cathrine von Hauswolffs minnesfond med motiveringen “Om vi vill att kunskap om
olika hantverk ska finnas kvar i Sverige, måste vi också värna om den. Studio
Supersju gör en uråldrig vävtradition samtida och bidrar därmed även till att göra den
samtida”.