Laddar Evenemang

En bärande svaghet, en orubblig formbarhet

 

Vernissage lördag 10 april kl 11–16

Frida Lundén Mörck har studerat både konsthantverk och konstvetenskap, och är utöver sitt eget konstnärskap också verksam som curator. Hennes intresse för curering och teori genomsyrar hennes konstnärliga arbete, som ofta tar sin utgångspunkt i normkritik och filosofiska spörsmål. I serien Subversive Softness utforskar hon hur plasticitet som begrepp kan användas för att beskriva det formbaras motståndsverkan. Hon intresserar sig för dualitet: Begränsningar som håller tillbaka, men som genom att synliggöra samtidigt möjliggör motståndet. Begränsningar som avgränsningar; ramar som skapar det andra, det som definierar genom att vara det motsatta.

Verken i utställningen består av ett i glas skulpterat nät som en bubbla sedan blåses in i. Den varma bubblan hålls tillbaka av nätet, men tränger ut genom dess håligheter och när den sedan svalnar fångas de båda delarna i varandras former. Interaktionen mellan de två delarna ger ett mått av tillfällighet; det går inte alltid att förutse eller kontrollera exakt hur delarna formas av varandra.

Intervju med Frida Lundén Mörck

Prislista