Laddar Evenemang

Närvaro

Vernissage lördag 8 maj kl 11–16

Keramikern Renata Francescons utställning är ett undersökande kring samspelet mellan keramiska verk och fotografi. Det är en del av ett projekt som kretsat kring att arbeta i rumsliga gestaltningar med förhållanden mellan verk i tredimensionell form och fotografisk reproduktion och representation. Hon kommer att visa delar av detta projekt hos Konsthantverkarna, både i form av stora cylindrar i porslin och bilder.

Den fotografiska reproduktionen och representationen av ett verk är inte enbart en möjlighet till ett otaligt multiplicerande av något redan existerande, utan det intressanta är att jag i det fotografiska ser möjligheten till en annan perception av det avbildade. Den auktoritet som den fotografiska bilden har idag kommer från de särdrag som är specifika för just fotot, eller som Susan Sontag ser det; att fotografiet inte bara är en tolkning av det verkliga som andra bilder kan vara, utan att det är som ett direkt avtryck av verkligheten genom ljusvågor, ett materiellt spår, som ingen annan bildåtergivning kan efterlikna. Det är detta område som jag velat undersöka och som jag här presenterar en liten del av.

Intervju med Renata Francescon